ترکیب های اتمی در طبیعت به دو صورت انجام می گیرد یکی به صورت (مولکولی )و دیگری به صورت (یونی) که هر کدام خواص خود را دارند.

مولکول ها به صورت اشتراکی به وجود می آیند اما یون ها به صورت،یونی تشکیل می شوند.

توضیح پیوند یونی: بعضی از اتم ها برای رسیدن به پایداری تمایل دارند الکترون های مدار آخر خود از دست داده و به یون +تبدیل شوند و بعضی دیگر از اتم ها تمایل دارند الکترون جذب کرده و مدار آخر خود را کامل کنند و به یون _ تبدیل شوند.

نکته:(معمولا ف ها الکترون از دست می دهند و نا ف ها الکترون جذب می کنند.)

توضیح پیوند اشتراکی: به پیوندی گفته می شود که در آن الکترون ها مبادله نمی شوند، بلکه بین اتم ها به اشتراک گذاشته می شوند این پیوند بر خلاف پیوند یونی که بین ف و نا ف است بین دو نا ف صورت می گیرد.

نکته:(بسپار ها از مولکول ها و مولکول ها از پیوند اشتراکی تشکیل می شوند.)

 ویژگی مهم ترکیبات یونی چیست؟ وقتی این مواد در آب حل می شوند یون های آن از هم جدا شده و آن محلول می تواند جریان الکتریکی را عبور دهد.

مثال:( محلول نمک خوراکی،محلول کات کبود در آب)

چرا ترکیب های مولکولی رسانا ی الکتریکی نیستند؟ زیرا این ترکیب ها از مولکول ساخته شده اند و مولکول ها بار الکتریکی ندارند.

مثال:( آب مقطر، محلول شکر در آب، محلول اتانول (نوعی الکل ).)

چرا مولکول ها بار الکتریکی ندارند؟ زیرا اتم ها یکدیگر را خنثی می کنند.


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دانلود آهنگ مقاله, تحقیق, پایان نامه my black world هکران قانونمند زندگی و روانشناسی پایگاه اخبار فرهنگی راپل پیچ رولپلاک فروشگاه خدمات و تجهیزات دندان arayesh آموزش کسب درآمد در منزل X and I